top of page
galery 16 (1).jpg

זיהוי פוטנציאל נכס לפני רכישה

אתם שלב אחד לפני רכישה של בית, דירה או משרד?

ייעוץ על האפשרויות לחלוקת החלל בהתאם לצרכים שלכם בליווי מודל תלת מימד ממוחשב

יעזור לכם בזיהו פוטנציאל לא ממומש ובקבלת ההחלטה אם החלל הנתון מתאים עבורכם.

במידה ואין בידיכם תוכנית של הנכס הקיים, ניתן למדוד ולבצע עבורכם תכניות ממוחשבות.

bottom of page